خدایا...

 

 

خدایا تو را عاشق دیدم و غریبانه عاشقت شدم

تو را بخشنده پنداشتم و گنهکار شدم

تو را وفادار دیدم و بی وافایی نمودم ولی هر کجا که رفتم سرشکسته بازگشتم

تو را گرم دیدم و در سردترین لحضات به سراغت آمدم

اما...

تو مرا چه دیدی که همچنان بخشنده و توبه پذیر و مشتاق بنده ات ماندی؟؟؟

/ 1 نظر / 28 بازدید
ترانه

خدایا آرامشی میخواهم از جنس خودت آپم