علم بهتر است یا ثروت؟؟؟!

علامه مجلسی از حضرت علی بن ابی طالب  روایت می کنند که فرمودند علم از مال بهتر است به هفت دلیل:

1.    علم میراث انبیا وپیامبران(ع)است ولی مال میراث فراعنه وستم کاران است.

2.    علم دراثر مصرف قلیل وناقص نمی شود ولی مال با مصرف دچار نقص می گردد.

3.    مال احتیاج به حافظ ونگهبان دارد ولی علم صاحب خود را نگهداری می کند.

4.    علم با انسان داخل کفن می شود ولی مال پس از فوت صاحبش دراین جهان باقی  می ماند.

5.    مال برای مؤمن وکافر هردو تحصیل می گردد ولی علم به دست نمی آید مگر برای مؤمن.

6.    عموم مردم در باره ی دین خود به علم وعالم احتیاج دارند  ولی عالم به شرط این که ربانی باشد به صاحب مال نیاز ندارد.

7.    علم آدم را در هنگام عبور ازپل صراط تقویت می کند ولی مال آدم را مانع خواهد شد.

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید