موفقیت...

موفقیت، نتیجه تشخیص درست است؛ تشخیص درست، نتیجه تجربه است؛ تجربه نیز اغلب نتیجه تشخیص نادرست است.

آنتونی رابینز

متفکر

*** 

موفقیت در آرزوها، نسبت مستقیم با قدرت اراده ما دارد.

دیل کارنگی

 

متفکر

 ***

آرامش و اطمینان، بهترین موفقیت است.

اوستن

 

متفکر

*** 

سه جمله برای دستیابی به موفقیت: ۱) بیشتر از دیگران بدان، ۲) بیشتر از دیگران کار کن، ۳) کمتر از دیگران توقع داشته باش.

منتسب به ویلیام شکسپیر

 

متفکر

 ***

اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد.

ماروا کلینز

 

متفکر

 ***

حتی دارکوبنیز موفقیت خود را مدیون تلاش پیوسته و کوبیدن نوکش است تا به هدف نایل شود.

کولمن کاکس

 

متفکر

 ***

موفقیت به سراغ کسانی می آید که آن قدر در تلاشند که وقت نمی کنند دنبال آن بروند.

هنری تورئو

 

متفکر

 ***

پیش از آنکه بالارفتن از نردبان موفقیت را آغاز کنید، مطمئن شوید که نردبان را به ساختمان مناسب تکیه داده اید.

استفان کاوی

 

متفکر

*** 

راز موفقیت در این است که بتوانیم ایده های دیگران را کسب کنیم و به مسایل، هم از دید خود و هم از دید دیگران بنگریم.

هنری فورد

 

متفکر

*** 

شاهراه موفقیت پر از زن هایی است که شوهران خویش را به پیش می برند.

توماس دوار

 

متفکر

*** 

اگر داشتن فکر و اندیشه مثبت به تنهایی کارساز بود، باید همه در کودکی اسب های کوچک داشته و اکنون نیز زندگی رویایی داشته باشیم؛ هر موفقیت بزرگ با عمل به دست می آید.

آنتونی رابینز

 

متفکر

*** 

گاهی افرادی به موفقیت های بزرگ می رسند، تنها به این دلیل ساده که ننمی دانند کاری که به آن دست زده اند، بسیار دشوار، بلکه غیرممکن است.

آنتونی رابینز

 

متفکر

*** 

یکی از کلیدهای موفقیت این است که پیوندی سازنده بین کارهایی که انجام می دهیم و چیزهایی که دوست داریم به وجود آوریم.

آنتونی رابینز

 

متفکر

*** 

راز موفقیت آن است که شغل خود را جزء سرگرمی های خویش قرار دهید.

مارک تواین

 

متفکر

 ***

به جای اینکه سعی کنید مرد موفقیت باشید، سعی کنید مرد ارزش ها باشید.

آلبرت اینشتین

 

متفکر

*** 

یک روش عالی برای موفقیت در کار این است: افکارتان را روی کاغذ بیاورید.

برایان تریسی

 

متفکر

*** 

من از اشتباه بیش از موفقیت درس آموختم.

سرهنری دیوی

 

متفکر

 ***

به دست آوردن آنچه که ما آرزویش را داریم موفقیت است، اما چیزی را که برای به دست آوردن آن تلاش نمی کنیم خوشبختی است.

لوسیا

 

متفکر

*** 

اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر مفهومی نداشت.

موریس مترلینگ

 

متفکر

*** 

اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند.

لوپ دووکا

 

متفکر

 ***

احسان منفی، ترمز موفقیت ماست؛ ترمزهای خود را رها کنید.

برایان تریسی

 

متفکر

*** 

هر موفقیت بزرگی نتیجه هزاران تلاش کوچک و عادی است که مورد توجه و ستایش دیگران قرار نمی گیرد.

برایان تریسی

 

متفکر

 ***

هرچه صبر بیشتر باشد، دقت بیشتر است و هرچه دقت بیشتر باشد، موفقیت بیشتر است.

کریستوفر مارلو

 

متفکر

*** 

بیشتر افراد برای مرگ ناگهانی آماده ترند تا موفقیت ناگهانی.

گیل فلان

 

متفکر

*** 

مرد عاقل همواره ۹ نکته را درنظر دارد: روشن دیدن، خوب گوش دادن، مهربان سخن گفتن، آداب داشتن ،راستگو بودن، انجام وظیفه کردن، پرسیدن هنگام تردید، خود را از خشم دور نگاه داشتن و در عین موفقیت، عادل و منصف بودن.

کنفوسیوس

 

متفکر

 ***

هرجا موفقیت بزرگی ببینید، انبوهی از ناکامی ها را در مسیر آن مشاهده می کنید.

آنتونی رابینز

 

متفکر

 ***

هیچ موفقیت حقیقی به دست نمی آید، مگر اینکه با ارزش های اساسی ما مطابقت داشته باشد.

آنتونی رابینز

 

متفکر

 ***

موفقیت، سکه ای است که روی دیگر آن ناکامی است.

آنتونی رابینز

 

متفکر

*** 

الهام بخش زندگی من، شرح حال کسانی بوده است که امکانات و استعدادهای خود را به کار می گیرند تا به موفقیت ها و نتایجی تازه، چه برای خود و چه برای دیگران دست یابند.

آنتونی رابینز

 

متفکر

 ***

راز موفقیت این است: هدف را بی وقفه دنبال کنید.

آنا پاولوفا

 

متفکر

 ***

موفقیت برای اشخاص کم ظرفیت مقدمه گستاخی است.

مثل ایتالیایی

 

*موفق باشید*

بای بایبای بای

/ 1 نظر / 11 بازدید
سمیرا

سلام خوبی؟خیلی خوب بود.مرسی[نیشخند][لبخند][راک]