خدا

 

هر صبح پلک هایت فصل جدیدی از زندگی را ورق میزند،

 سطر اول همیشه این  است:

«خدا همیشه با ماست»

پس بخوانش با لبخند...

/ 1 نظر / 3 بازدید